Molithaeus grundades 2018 i Sverige. Vi använder oss av certifierade 3Dtekniker i vårt arbete.

Vår expertis ligger i additiv tillverkning, fotogrammetri, handhållen 3dscanning, 3dmodellering, visualisering, 3d scan data cleanup, rekonstruktion, prototyping, souvenirtillverkning, scan data processing, konsultverksamhet samt arbetsmiljöarbete.