3D-SCANNING

I samråd med kund använder vi den teknik som är bäst lämpad för föremålet/objektet som skall skannas. 

pHOTOGRAMMETRY

Den 3Dscanningsteknik som ger bäst yta är fotogrammetri, vilket kan utföras med en enkel digital systemkamera.

Tekniken kan användas i ett semi eller fullt automatiserat flöde. Dock medför detta svårigheter att fota av samtliga ytor vid besvärliga geometrier.

Fotogrammetri är tidsödande jämfört med handhållna 3D-scanners, men ger ett mycket bra geometriskt resultat. Och är dessutomn överlägset vad det gäller textur.

HANDHELD

Handhållna 3Dscanners ger snabbt ett bra resultat gällande form och geometri. Tekniken är dock dyr, och förhållandevis svårbemästrad.

Pga att linsen är liten på handhållna 3Dscanners blir ytan inte alls lika bra yta som vid fotogrammetri.

Tidsmässigt är handhållna 3Dscanners överlägsna fotogrammetri.

Ergonomiskt är andra metoder att föredra, när det är möjligt.

FIXED

Kan användas i ett liknande workflow som semi-automatiserad fotogrammetri. Och kan snabbt ge ett godtagbart resultat.

Fixerade 3Dscanners har samma begränsningar gällande vinkar och vrår som fotogrammetri.