prototyper


Genom utskrifter av prototyper kan ledtider och kostnader kopplat till tillverkning och beslutsfattande kortas avsevärt.

Förbättringsmöjligheter kan identifieras på ett betydligt tidigare stadium än traditionellt.

Du som kund ges möjligheten att prova prototypen praktiskt. Har den samma känsla, form och attribut som förväntat? Kanske behöver föremålet designas om för att reducera vikt?

Minimera eventuella felaktigheter inför produktion genom prototyputskrifter.