DIGITAL RECONSTRUCTION OF BROKEN PHYSICAL ITEMS

Medieval stoneware archaelogical finding. Reconstructed by Molithaeus
Medieval stoneware archaelogical finding. Reconstructed by Molithaeus


Vi hanterar hela processen från trasigt fysiskt objekt till digital 3D-modell. Samt från 3D-modell till 3D-utskrift.

Planering. 3D-scanning, Cleanup.  Måttsättning, 3D-modellering. 3D-utskrift.